Jeden deweloper, dwa osiedla. Wybierz swoje!

Zadzwoń: 782 005 005

Ewelina

Nie możesz znaleźć wymarzonego mieszkania? Skontaktuj się ze mną.
Przygotuję dla Ciebie indywidualną ofertę!

Ewelina
e.kucab@ngdevelopment.pl

Dzielnica Parkowa:

 • Mieszkania od małych, 30 metrowych kawalerek do nawet 130 metrowych apartamentów z możliwością indywidualnej adaptacji
 • Nowoczesna architektura, z pięknymi mieszkaniami i apartamentami
 • Zlokalizowane przy obwodnicy Rzeszowa, jednocześnie ciche i spokojne
 • Idealny dostęp do komunikacji
 • Położone obok zabytkowego Parku Szafera
 • Samowystarczalne, z planowanymi sklepami, aptekami, przedszkolem itp.

Urocza 4:

 • Mieszkania od 28 m2 do 90 m2 w konfiguracjach od 1 do 4 pokojowych
 • Kameralne osiedle dla pragnących ciszy i spokoju
 • Zlokalizowanie w cichej i zielonej części miasta
 • Wygodny dostęp do transportu miejskiego, zaledwie 10 min pieszo od Tesco
 • Położone w pobliżu zalewu Żwirownia
 • Zaledwie kilka minut od przedszkoli, szkół i siłowni

Zaktualizowaliśmy naszą Politykę Prywatności "RODO". OK

x

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. w Polsce i całej Unii Europejskiej nowego unijnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 s.1) tzw. RODO – zobowiązujemy się do zabezpieczenia udostępnionych przez Państwa danych osobowych.

Administratorami Państwa danych osobowych jest :

N.G. DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP.K. z siedzibą w (00-640) Warszawie przy ulicy Mokotowskiej 15A lok. 1B , KRS 0000575959, REGON: 181114039, NIP: 8133692018

Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych:

 • listownie na adres: N.G. DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP.K. ul. Powstańców Warszawy 34 lok. U1, 35-329 Rzeszów z dopiskiem „DANE OSOBOWE”
 • lub na adres e-mail: daneosobowe@ngdevelopment.pl

Cel przetwarzania:

1) zawieranie i wykonywanie umów, w tym zapewnienia obsługi transakcji, obejmujących również kontakt z instytucjami finansującymi oraz bankami;

2) udzielanie informacji dotyczących zawarcia i realizacji umowy;

3) zapewnienie obsługi posprzedażowej, w tym realizacji uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji;

4) przesyłanie informacji handlowych dotyczących Administratora na podstawie uprzednio udzielonej przez Państwa zgody;

5) wykonywanie marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług oferowanych przez Administratora na podstawie Państwa zgody ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 172 Prawo telekomunikacyjne);

6) wykonywanie obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, decyzji oraz orzeczeń organów administracyjnych lub sądów;

Odbiorcy Państwa danych osobowych:

1) pracownicy Administratora;

2) podmioty świadczące usługi na rzecz administratora, w tym usługi informatyczne, marketingowe, telekomunikacyjne, księgowo-finansowe, prawne - na podstawie umowy powierzenia danych

3) generalny wykonawca, podwykonawcy, biuro projektowe - w zakresie koniecznym do wykonania umowy;

3) banki finansujące Państwa zobowiązania umowne oraz prowadzące rachunki bankowe związane z umową, w tym rachunki powiernicze;

4) notariusze;

5) podmioty uprawnione do danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, decyzji i orzeczeń np. sądy i organy administracyjne

Kategoria danych osobowych:

Imię i nazwisko, imiona rodziców, adres zamieszkania ,PESEL, NIP, e-mail, telefon, seria i numer dowodu tożsamości, informacje dotyczące stanu cywilnego

Okres przechowywania danych osobowych:

 • od zawarcia umowy przez okres jej wykonywania aż do jej rozwiązania, a w przypadku istnienia roszczeń po rozwiązaniu umowy - do czasu ich zaspokojenia
 • od dnia zawarcia umowy przez okres jej wykonywania - do czasu upływu okresu rękojmi i gwarancji lub upływu terminów do dochodzenia roszczeń z tytułu umowy a także wynikających z obowiązujących przepisów prawa
 • przesyłanie informacji handlowych dotyczących Administratora - do czasu cofnięcia zgody
 • wykonywanie marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług oferowanych przez Administratora - do czasu cofnięcia zgody

Przysługujące Państwu prawa:

1) dostęp do zgromadzonych danych osobowych ( a także uzyskania kopii danych);

2) zmiana danych osobowych dot. sprostowania, uzupełnień i aktualizacji;

3) ograniczenie przetwarzania danych osobowych chyba że przetwarzanie jest wymagane przepisami prawa,

4) wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych;

5) Wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz dochodzenia praw przed sądem powszechnym, w przypadku uznania, że doszło do przetwarzania danych osobowych niezgodnie z prawem.

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski, UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Strona internetowa www.ngdevelopment.pl może zawierać funkcje mediów społecznościowych, tj. Facebook, Instagram, które mogą gromadzić informacje o odwiedzających stronę administratora. Przetwarzanie danych osobowych podlega zasadom przyjętym przez operatorów tych sieci.

Mieszkania
już od
4 750zł/m2