Faq - o co najczęściej pytają nasi Klienci?

TAK wraz z współwłasnością części wspólnych oraz udziałem we własności gruntu.

Na wszystkich naszych osiedlach przewidziano ogrzewanie z sieci miejskiej dodatkowo wyposażone w logotermy.

Logotermy służą do indywidualnego sterowania temperaturą wody i powietrza w mieszkaniu. Każdy z mieszkańców może indywidualnie ustalić parametry i jest automatycznie rozliczany z indywidualnego zużycia. Mimo iż ciepło pobierane jest z sieci miejskiej, w budynkach z logotermami nie ma okresów grzewczych – każdy sam decyduje o temperaturze w wybranym przez siebie czasie. Ustawienia przewidują grzanie ciągłe lub w określonych godzinach.

Na osiedlu przewidziane są:

  • instalacja centralnego ogrzewania zasilana z węzła cieplnego wyposażona w logotermy,
  • instalacja wodociągowa,
  • instalacja kanalizacji sanitarnej,
  • instalacja elektryczna.

Budowane przez nas osiedla są bezgazowe.

TAK. Do określonego etapu zaawansowania inwestycji dajemy naszym Klientom możliwość wprowadzenia indywidualnych zmian lokatorskich. Szczegółowych informacji związanych z taką możliwością udzielają nasi doradcy.

TAK, można dokupić je dodatkowo. Oferujemy zróżnicowane metraże od 2,5 do nawet 14 m2.

NIE, wszystkie parkingi będą bezpłatne i ogólnodostępne.

TAK, na każdym realizowanym osiedlu będzie kilku dostawców (na ten moment ich nazwy nie są jeszcze znane – mogą różnić się w zależności od inwestycji). Decyzję o wyborze konkretnej firmy każdy podejmie indywidualnie, a następnie podpisuje umowę z konkretnym dostawcą.

Wysokość czynszu zostanie ostanie ustalona w momencie oddania mieszkań do użytkowania. Na opłaty miesięczne będą składały się opłaty związane z obsługą części wspólnych: wywóz śmieci, fundusz remontowy, utrzymanie czystości, zieleni, konserwacje, windy, oświetlenie części wspólnych itp. W skład opłat wejdzie również zaliczka na zimną wodę oraz ciepło (koszt za media zostanie rozliczony finalnie zgodnie z indywidualnym zużyciem – każde z naszych mieszkań jest indywidualnie opomiarowane).

Mieszkania na naszych osiedlach są mieszkaniami nisko czynszowymi. 

TAK, zazwyczaj na początku jest niewielki, ponieważ budynek jest na gwarancji udzielonej przez dewelopera (obecnie udzielana jest 5-letnia gwarancja obowiązująca od daty wydania pozwolenia na użytkowanie danego budynku), z biegiem lat może rosnąć – stawki ustala wspólnota mieszkaniowa

Wartość aktu notarialnego zależy od wartości umowy – średnio ok. 2000 – 2500  zł za dwie umowy (deweloperską i końcową).

Płatność odbywa się transzami, zgodnie z zaawansowaniem na budowie. Podpisując umowę deweloperską konkretnie określane są zarówno terminy, jak i kwoty do wpłaty na poszczególnym etapie.

Każdy z Klientów wpłaca środki na rachunek powierniczy indywidualnie przypisany do jego, indywidualnie nabywanego mieszkania. Nad bezpieczeństwem transakcji czuwa bank prowadzący takie rachunki, a środków na nich zgromadzonych nie zwolni dopóki deweloper nie zrealizuje danego etapu inwestycji.

Bank prowadzący rachunki powiernicze na bieżąco kontroluje budowę i jej postęp.

Istnieje możliwość dodania w umowie zapisu, który zabezpiecza Klienta w sytuacji kiedy nie otrzyma kredytu. Wpłacona zaliczka zostaje zwrócona w pełnej wysokości po znalezieniu przez nas następnego chętnego na zarezerwowane mieszkanie.

Wycofać można się zawsze, ale niekiedy może się to wiązać z utratą wpłaconej zaliczki, chyba że istnieje uzasadniony powód rezygnacji z zakupu np. opisane w punkcie powyżej nieuzyskanie kredytu.

W ramach realizowanych przez nas inwestycji przewidziana została wentylacja mechaniczna w pomieszczeniach sanitarnych (kuchnia, WC, łazienka).

Lista ofert: -/-

Schowek

Lista mieszkań: -/-
Lista ofert: -/-
Wybierz osiedle